Altijd safe zitten met uw bedrijfsgegevens & bestanden

Uw (online) back-up op een veilige locatie

Goed beschermd bij calamiteiten zoals brand, diefstal of uitval

Als uw hardware u in de steek laat, zorgt fredict dat uw onderbreking zo minimaal mogelijk is, doordat u over recent opgeslagen gegevens en bestanden beschikt.